متخصص استان اردبیل کارخانه اینترنت آمریکایی

متخصص: استان اردبیل کارخانه اینترنت آمریکایی فوتبال استانی آمریکا پزشکی ماشین ایران اخبار

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی ماموران گشت ارشاد مجاز نیستند نقش قاضی را ایفا کنند / جنیدی

معاون حقوقی رییس جمهور گفت:ماموران نیروی انتطامی مامور اجرای قانونند و نباید مبادرت به نقض قوانین و در راًس آن نقض اصول قانون اساسی از جمله اصول ۲۲ و ۳۶ کنند.

ماموران گشت ارشاد مجاز نیستند نقش قاضی را ایفا کنند / جنیدی

جنیدی: ماموران گشت ارشاد مجاز نیستند نقش قاضی را ایفا کنند

عبارات مهم : امنیت

معاون حقوقی رییس جمهور گفت:ماموران نیروی انتطامی مامور اجرای قانونند و نباید مبادرت به نقض قوانین و در راًس آن نقض اصول قانون اساسی از جمله اصول ۲۲ و ۳۶ کنند.

به گزارش ایسنا، لعیا جنیدی در ارتباط با فیلم برخورد مامور گشت ارشاد با یک دختر جوان اظهار کرد: فیلمی در روز پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ در اینستاگرام، تلگرام، شبکۀ اجتماعی فیس بوک و … پخش شد که مربوط به برخورد تند ماموران گشت ارشاد با یک دختر جوان در یکی از پارکهای پایتخت کشور عزیزمان ایران بود. واکنش‌ها ماموران با توهین و برخورد فیزیکی همراه بود. پخش این فیلم موجب بروز تصویر العمل هایی فراوانی از سوی مردم و مسئولان و نیز جریحه دار شدن احساسات عمومی شد. بررسی اصول قانون اساسی نشان می دهد که اقدام ماموران یادشده با اصول متفاوت این قانون از جمله بند ۱۴ اصل ۳، اصل های ۸، ۲۰، ۳۲، ۳۷، ۳۹ ، بند ۴ اصل ۱۵۶ و به خاص نصوص اصول ۲۲ و ۳۶ مغایرت آشکار دارد.

ماموران گشت ارشاد مجاز نیستند نقش قاضی را ایفا کنند / جنیدی

وی ادامه داد:بی تردید همه شهروندان باید از امنیت حقوقی و حق زندگی توام با رعایت حق کرامت، حیثیت و احترام برخوردار باشند و هیچ شخص شخصی یا دولت، حق تعرض به زندگی، کرامت، شرافت و حقوق شخص دیگر ندارد (اصل ۲۰ و ۲۲ قانون اساسی). دولت و دستگاه های اجرایی و انتظامی زیر نظر آن با توجه به قوانین متفاوت و به منظور حفظ نظم عمومی مشمول بر امنیت عمومی، آسایش عمومی، بهداشت عمومی و حفظ اخلاق حسنه حق دارند بر فعالیت های اشخاص نظارت کنند و در صورت وقوع نقض قوانین و تخلف ، مشروط به وجود علت و مستند بر این امر، می توانند عنوان را در مرجع صالح مطرح کنند ولی خود حق برخورد فیزیکی ندارند.

جنیدی سپس گفت: در ویدیو منتشره ماموران گشت ارشاد اقدام به اهانت و خشونت فیزیکی نمودند و نسبت به شخصیت و حیثیت فرد در یک مکان عمومی بی حرمتی کردند در حالی که به موجب اصول متفاوت قانون اساسی، حیثیت، جان و حقوق اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می کند. اصل بربرائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم آشنا نمی شود مگر این که جرم او در دادگا صالح ثابت گردد (اصول ۳۷ و ۲۲).

معاون حقوقی رییس جمهور گفت:ماموران نیروی انتطامی مامور اجرای قانونند و نباید مبادرت به نقض قوانین و در راًس آن نقض اصول قانون اساسی از جمله اصول ۲۲ و ۳۶ کنند.

وی افزود: کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین از جمله وظایف قوه قضاییه است (بند ۴ اصل ۱۵۶) و حکم به مجازات و اجرای آن نیز باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد (اصل ۳۶). در این واقعه، اصول یادشده قانون اساسی رعایت نشده و ماموران نیروی انتظامی بدون مجوز قانونی و با خروج از حیطه اختیارات خود مرتکب اعمال مجرمانه ای از قبیل تعرض به حیثیت، توهین و ضرب و شتم شدند.

جنیدی در آخر گفت: ماموران گشت ارشاد مجاز نیستند که به طور همزمان هم نقش ضابط انتظامی و هم نقش قاضی را ایفا کنند و در همه حال باید اصل حاکمیت قانون، حق امنیت حقوقی شهروندان اعم از زن و مرد (بند ۱۴ اصل ۳ واصل ۲۰ قانون اساسی)، و در نتیجه، ارزش و منزلت فرد رعایت گردد.

واژه های کلیدی: امنیت | قانون | برخورد | قانونی | قانون اساسی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz